Konta Osobiste

Porównanie kont osobistych

 

Usługi ING
Direct
Raiffeisen
Konto
Idea
Konto Idealne
Nest
eKonto
PKO Konto
za Zero
PKO Konto
bez granic
otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
prowadzenie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0/8 PLN3 17,9 PLN
przelewy przez internet 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wydanie karty płatniczej 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
miesięczna opłata za kartę płatniczą 0/7 PLN1 6 PLN 0 PLN 0 PLN 0/8 PLN4 0 PLN
wypłaty z własnych bankomatów banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wypłaty z reszty bankomatów w Polsce 0/2,5 PLN2 0 PLN 0 PLN 0 PLN 3% min
5 PLN
0 PLN
wypłaty w oddziale banku 9 PLN 0 PLN b.d. 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wpłaty w oddziale banku 9 PLN 0 PLN b.d. 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Usługi ALIOR
Internetowe
ALIOR
Wyższej Jakości
CA Prosto
Plus
Millenium
360o
Eurobank Mbank
otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
prowadzenie konta 0 PLN 12 PLN6 0/9,9 PLN7 0/8 PLN9 0/9 PLN10 0 PLN
przelewy przez internet 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wydanie karty płatniczej 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
miesięczna opłata za kartę płatniczą 0/6 PLN5 0 PLN 0/7,9 PLN8 0 PLN 0/4,9 PLN11 0/4 PLN12
wypłaty z własnych bankomatów banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0/1,3 PLN13
wypłaty z reszty bankomatów w Polsce 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0/5 PLN9 0 PLN 5-9 PLN
wypłaty w oddziale banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 9 PLN
wpłaty w oddziale banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 9 PLN
Usługi Inteligo Getin UP Citi Priority
Plus
BGŻ
Optymalne
T-mobile
Premium
otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
prowadzenie konta 0 PLN 0 PLN 0/30 PLN19 0 PLN 0/18,9 PLN20
przelewy przez internet 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wydanie karty płatniczej 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
miesięczna opłata za kartę płatniczą 0/4 PLN14 0/6,99 PLN16 8 PLN 0 PLN 0 PLN
wypłaty z własnych bankomatów banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wypłaty z reszty bankomatów w Polsce 0/5 PLN15 0 PLN/
min.5 PLN17
0 PLN 0/5 PLN18 0 PLN
wypłaty w oddziale banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wpłaty w oddziale banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

1 - ING Direct - 0 PLN jeśli wartość transakcji bezgotówkowych, dokonanych łącznie dowolnymi kartami wydanymi do konta dla jednego użytkownika (Visa Zbliżeniowa, Zbliżak Visa, Debit MasterCard Zbliżeniowa, Mastercard w telefonie) rozliczonych przez bank w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca, wyniesie co najmniej 300 zł (200 zł - dla użytkowników w wieku 18-26 lat), w innym przypadku opłata za kartę wynosi 7 PLN miesięcznie.
2 - Raiffeisen Konto - 0 PLN w przypadku dokonania kartą transakcji na kwotę 500 PLN miesięcznie, w innym przypadku opłata to 7,9 PLN miesięcznie.
3 - PKO Konto za Zero - 0 PLN za prowadzenie konta – wystarczy mieć kartę do konta
4 - PKO Konto za Zero - 0 PLN za kartę do konta, jeżeli dokonasz płatności kartą na min. 300 zł rozliczonych w okresie, za który jest pobierana miesięczna opłata za kartę, w przeciwnym razie 8 zł/mies.
5 - Alior Konto Internetowe - 0 PLN w miesiącu, w którym została wydana karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 100 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem 'Do aktywacji', 'Aktywna', 'Zablokowana’.
6Alior Konto Wyższej Jakości - 0 PLN jeśli w danym miesiącu na Twoje konto wpłynie jednorazowo kwota min. 2 500 zł lub wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 700 zł
7Credit Agricole - 0 PLN jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym suma wpływów na konto wyniesie min. 1500 PLN
8Credit Agricole - 0 PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za ostatni miesiąc wyniesie min. 400 PLN.
9Millenium 360o - 0 PLN jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana i zaksięgowana na Koncie 360° min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do Konta 360° lub min. jedna płatność bezgotówkowa BLIK oraz łączne wpływy zewnętrzne na Konto 360° wynosiły min. 1 000 PLN
10 - Eurobank - 0 PLN jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym suma wpływów na konto wyniesie min. 1500 PLN
11 - Eurobank - 0 PLN wystarczy, że w danym miesiącu na rachunku zostaną zaksięgowane płatności Twoją kartą/kartami do konta na łączną kwotę min. 400 PLN, a zwrócimy opłatę za jej posiadanie
12 - mBank - 0 PLN jeżeli w poprzednim miesiącu zostało dokonanych min 5 transakcji kartą.
13 - mBank - 0 PLN za wypłaty z bankomatów na kwotę min. 100 PLN.
14 - Inteligo - 0 PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczona w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę wyniesie min. 100 PLN.
15 - Inteligo - 0 PLN za wypłaty z wszystkich bankomatów w pakiecie "Bankomaty bez granic" - koszt 4 PLN/mies.
16 - Getin UP - 0 PLN dla osób płacących kartą min. 300 PLN miesięcznie.
17 - Getin UP - 0 PLN w bankomatach Planetcash i Euronet. Reszta bankomatów W przypadku spełnienia następujących warunków w danym miesiącu kalendarzowym: wpływ w formie przelewu przychodzącego na Konto Osobiste z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank w łącznej kwocie minimum 1000 zł oraz dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 300 zł i wyrażenia wszystkich zgód marketingowych dla Banku (w tym adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego) na ostatni dzień roboczy miesiąca. Bank dokona zwrotu pobranej prowizji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione powyższe warunki. W przeciwnym razie 3% transakcji min. 5 PLN
18 - BGŻ - 0 PLN za wypłaty z bankomatów sieci Planet Cash.

19 - Citi - 0 PLN jeżeli będziesz utrzymywał średnie saldo środków w wysokości min. 30 000 zł (na koncie osobistym, oszczędnościowym, lokacie, inwestycjach lub ubezpieczeniach), lub będziesz zasilał konto wynagrodzeniem lub sumą wpływów w wysokości min. 5 000 zł miesięcznie i posiadał min. jeden wybrany produkt kredytowy (karta kredytowa, pożyczka gotówkowa, linia kredytowa lub kredyt hipoteczny).
20 - T-mobile - 0 PLN pod warunkiem rozliczenia przez Bank w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę minimum 500 zł. Do transakcji bezgotówkowych kartą wliczane są transakcje bezgotówkowe dokonane wszystkim kartami wydanymi do konta oraz transakcje bezgotówkowe dokonane na Rachunku karty kredytowej, której Posiadaczem/Współposiadaczem jest Właściciel/Współwłaściciel konta.
 
Tabele opłat i prowizji,
regulaminy dla kont osobistych