Konta Firmowe

Porównanie kont bankowych

 

Usługi VW
Biznes
ING
Direct
mBank
mBiznes
CITI dla
Firm
IDEA
otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
prowadzenie konta 0 PLN 0/9 PLN2 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wewnętrzne przelewy przez internet 0 PLN 0 PLN 0 PLN3 0 PLN 0 PLN
zewnętrzne przelewy przez internet 0 PLN1 0 PLN 1 PLN 0 PLN 0 PLN
przelewy do ZUS i US 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wydanie/wznowienie karty płatniczej 50 PLN 0 PLN 2 PLN5 0 PLN6 b.d.
miesięczna opłata za kartę 0 PLN 0/7 PLN3 0 PLN 0 PLN 0 PLN7
wypłaty z bankomatów w kraju 5 PLN 0/2,5 PLN4 0 PLN 0 PLN 0 PLN
wypłaty z bankomatów za granicą 10 PLN 3% k.w. 2 PLN4 0 PLN 0 PLN
           

1 - VW BANK - 0 PLN dla pierwszych 250 transakcji w miesiącu od 251 transakcji 0,30 PLN za każdą.
2 - ING - 0 PLN jeżeli na konto firmowe wpłynie łącznie min. 2000 (z wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi firmy) lub zrobisz przelew do ZUS lub US.
3 - ING - 0 PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie min. 300 PLN.
4 - ING - 0 PLN za wypłaty w bankomatach ING, Planet Cash i pierwsza wypłata z reszty bankomatów w Polsce rozliczona przez Bank w okresie miesiąca kalendarzowego.
5 - W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa,
mBank, pobiera dodatkowo prowizje za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
6 - 0 PLN przy wypłatach za granicą z bankomatów Citi w innym przypadku 3% kwoty wypłaty min. 10 PLN
maks. 200 PLN.
7 - 0 PLN W przypadku wykonania co miesiąc transakcji kartą płatniczą, wydawaną do rachunku rozliczeniowego Konto Firma To Ja, na łączną 
kwotę nie niższą niż 300,00 PLN w innym przypadku koszt to 4,99 PLN/miesięcznie

k.w. - kwota wypłaty

 
Tabele opłat i prowizji,
regulaminy dla kont firmowych